Радосвета Гюлева е НЛП треньор, Валдорф и Монтесори учител, както и автор. Днес тя споделя откъс от новата си книга за НЛП (невролингвистично програмиране) специално за последователите на EMPROVE. “Изящна комуникация с другите и себе си – НЛП и Кибернетиката” предстои да излезе от печат съвсем скоро. В следващите редове ще откриеш една нова гледна точка за… гледната ти точка.

 

Всички ние притежаваме необходимия потенциал да изменяме поведението си, да проявяваме гъвкавост и адаптивност. Тази способност е вътрешно присъща ни. За да активираме този потенциал, да променим стереотипното си поведение и да открием многобройните възможности, които съществуват около нас, трябва да погледнем на света по нов начин, от други гледни точки.

Никой не знае от колко отдавна хората използват термина „гледна точка“. Така сме привикнали към него, че не го възприемаме буквално, а като някаква метафора. В действителност ние можем да наблюдаваме някакъв обект или ситуация от всяка възможна точка в пространството и от всяка гледна точка да открием нещо ново!

 

В НЛП се отделят следните три позиции за възприемане:

Първа позиция – „Аз“

В тази позиция човек възприема света или конкретна ситуация от своята лична гледна точка.

Вижда, чува и усеща чрез собствения си сензорен апарат и съобразно ценностната си скала убежденията, нагласите и очакванията – филтрира постъпващата информация чувствено и емоционално.

Но това е само една от възможните перспективи.

 

Втора позиция – „Другият“

В тази позиция човек вижда ситуацията и себе си от гледната точка на партньора, което дава възможност да преосмислим това, което се случва, и собственото си поведение от гледната точка на чужд модел за света. Ние влизаме в „кожата“ на партньора. Идентифицираме се с него. Възприемаме информацията чрез неговия сензорен апарат и я оценяваме чрез неговите филтри.

Способността да влизаме в позицията на другия действително, а не само да мислим, че го правим, е много полезен комуникативен навик при всички форми на общуване. Заемайки позицията на другия, виждайки с неговите очи, слушайки с неговите уши и усещайки чувствата му, ние проникваме в собствения му свят и получаваме важна информация за възгледите и убежденията, мотивите и чувствата му, как ни възприема и как оценява ситуацията.

Това, че възприемаме ситуацията от чужда гледна точка, съвсем не означава, че се съгласяваме с нея. Тя ни дава необходимата обратна връзка за осъществяване на ефективна комуникация. Ползвайки различни перспективи, ние разширяваме възможностите си.

 

Трета позиция – „Наблюдател“.

Това е позицията на страничен наблюдател. Вие мислено виждате и чувате себе си и партньора в дадената ситуация, без да участвате в нея. Позицията на страничен наблюдател е характерна с това, че почти липсват емоциите, поради което е по-обективна.

Различната реакция спрямо една и съща ситуация води до различен резултат.

Различните гледни точки не само ни предоставят възможност да видим събитието по нов начин, но и предизвикват у нас различни чувства.

Чудя се кой е любимият Ви литературен герой и как той би подходил на Ваше място?

Диалогът е лично Ваш…

 

#НевроЛингвистичноПрограмиране, #НЛПБългария, #НовиПерспективизаВъзприемане, #Рефрейминг, #СПОДЕЛЕНОСРАДОСТ

Автор Радосвета Гюлева; ©Всички права запазени.

Актуални постове от тази категория

Защо са нужни още промени в Закона за защита от домашното насилие

Защо са нужни още промени в Закона за защита от домашното насилие

На 21 юли депутатите от НС приеха на второ четене промени в Закона за защита от домашно насилие. Една наистина добра новина. Част от промените гласят, че лечебни заведения и юридически лица, както държавни и общински органи, които осъществяват дейност по превенция и...

Празнуваме доброволчеството с номинация от ГЕРОИТЕ на доброто – Time Heroes

Празнуваме доброволчеството с номинация от ГЕРОИТЕ на доброто – Time Heroes

Фондация Emprove е номинирана в една от най-значимите награди за доброволчество у нас. И неслучайно тази награда носи името “ГЕРОИТЕ” - тя е отличие за онези хора, които са избрали да живеят живот с кауза, да даряват от личното си време и енергия за нея. Организатор...