#Кампании

Публични акции, изкуство с кауза, трансформиращи послания – ролята на кампаниите, които променят обществени нагласи.

;

Освен пряка превенция и подкрепа, основна наша мисия е да променяме обществените нагласи спрямо насилието като нормализираме търсенето на подкрепа, рушим стигмата върху споделянето и грижата за менталното здраве, градим общности и влияем на хората да заявяват смело позицията си с личен пример.
Предаваме всяко от тези послания чрез нашите публични кампании. Търсим разнообразни аудитории, теми и среди. Проблемът с насилието – емоционално или физическо – засяга всеки човек. И затова се стремим да бъдем буквално навсякъде! От улицата и обществения транспорт, през баровете и галериите, до работното място. Това би било невъзможно без нашите кампании и хората, които ни подкрепят в сбъдването им.

Пробуждане между редовете

Виж Кампанията

Комплект карти "Пробуждане между редовете

Виж Кампанията

Коктейл ранобудна

Виж Кампанията

Кинопроект ранобудна: Пробуждане

Виж Кампанията

Чуй гласа ми

Виж Кампанията

За работодатели

Виж Кампанията

Мога сама

Виж Кампанията

Тук сме. Има ни. Не си сама.

Последвай ни в социалните ни канали